Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Insperio produktów w ciągu 60 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Reklamacje

zgłaszane reklamacje prosimy o przesyłanie na adres mailowy reklamacje@insperio.pl

Aby reklamacja została rozpatrzona, konieczne jest dołączenie dowodu zakupu produktu /skan paragonu lub faktury/, zdjęcia zgłaszanej wady oraz formularz reklamacyjny - do pobrania niżej.

Zgłoszenia reklamacyjne, które nie zawierają wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Insperio ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny..

FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA